Rob celebrates Oakville’s 150th birthday
© 2011 robmacdougall